Geschiedenis

Het eerste begin van de molen is onduidelijk. Op een goederenlijst uit 1580 wordt melding gemaakt van een “wijndtmolen”.
Deze “Staat van Goederen” werd opgemaakt bij de beeindiging van het Carmelietenklooster in Woudsend, een orde van Carmelieten die sinds 1337 was gevestigd in Woudsend.
De huidige molen is in de tweede helft van de 17e eeuw gebouwd ter vervanging van een standerdmolen.
Van de vroegste geschiedenis van de huidige molen is ook niet veel bekend.
In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 juni 1840 wordt melding gemaakt van de verkoop van “Een welbeklantenen aanmerkelijk vertimmerden en veel verbeterden rogge-, tarwe-, pel- en mosterdmolen met molenhiem en jachthuis”. Een unieke combinatie!
In de 17e eeuw werden veel schepen in Woudsend bevoorraad voor verre reizen over zee. Gort was het voedsel bij uitstek om mee te nemen aan boord. Ongetwijfeld zal Mole ‘t Lam bij deze bevoorrading een voorname rol hebben gespeeld. Diezelfde schepen namen op hun terugreis van de Oostzee landen naast hout en graan ook mosterdzaad mee om te verwerken op de molen tot mosterd.